ZTS INMART, a.s.
     
 Úvod | Dokumenty | Kontakty        Prezentácia projektov
     
     
Obchodné meno:   ZTS INMART, a.s.
     
     
Sídlo:   T.G. Masaryka 1
    940 48 Nové Zámky
     
     
IČO:   31 562 361
     
     
Predmet činnosti:   - sprostredkovanie obchodu
    - výskum a vývoj
    - výskum trhu a verejnej mienky
    - podnikateľské poradenstvo
    - vedenie účtovnej evidencie
    - leasing spojený s financovaním
    - prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
     
     
Štatutárny orgán:   predstavenstvo
    František Zvrškovec – predseda
    Mgr. Martina Šolcová – člen
    Ing. Bohumil Fedor – člen